Beton

Oferta firmy CEMBET obejmuje:

  • - beton zwykły o klasie wytrzymałości na ściskanie:

PN-88/B-06250 PN-B-03264:2002 PN-EN 206-1:2003
B7,5 - -
B10 - -
B12,5 - -
B15 B15 C12/15
B17,5 - -
B20 B20 C16/20
B25 B25 C20/25
B30 B30 C25/30
B35 B37 C30/37
B40
B45 B45 C35/45
B50 B50 C40/50
- - C45/55
- - C50/60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O klasie konsystencji według metody opadu stożka: S1; S2; S3; S4; S5.

  • - beton specjalny;
  • - beton lekki -keramzytobeton;
  • - beton posadzkowy;
  • - beton architektoniczny;
  • - beton jamisty.

W zależności od przeznaczenia oraz środowiska pracy betonu w konstrukcji, oferowane przez Nas betony spełniają wymagania normy PN-EN 206-1 dotyczące klas ekspozycji betonu na oddziaływanie środowiska.

Klasy ekspozycji betonu wg PN-EN 206-1:

X0 - Brak zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją.

XC1; XC2; XC3; XC4 - Korozja spowodowana karbonatyzacją.

XD1; XD2; XD3 - Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej.

XS1; XS2; XS3 - Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej.

XF1; XF2; XF3; XF4 - Agresywne oddziaływanie zamrażania/ rozmrażania bez środków odladzających albo ze środkami odladzającymi.

XA1; XA2; XA3 - Agresja chemiczna.

 


 

 

 

 

Cembet Stachnik sp.j


ul. Domagały 2
30-741 Kraków
tel/fax (12) 653 27 77

ul. Zawiła 56
30-390 Kraków
tel/fax (12) 262 02 69

ul. Rudolfa Diesla 2
32-005 Niepołomice
tel (12) 284 85 55