Certyfikaty

4_labolatorium

Zakładowe Laboratorium pełni funkcje kontroli i sterowania jakością mieszanek jakości stosowanych materiałów składowych betonu:

  • Kruszyw,
  • Cementów,
  • Dodatków i domieszek.

Projektowanie składu betonów wprowadzanych do produkcji oraz bieżąca korekta realizowanych receptur ze względu na fluktuacje jakościowe składników.

Na produkowane przez Nas betony, wystawiamy deklaracje zgodności betonu z recepturą, oraz normami PN-EN 206-1 i PN-88/B 06250. Na życzenie zamawiającego, po upływie 28 dni udostępniamy wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek betonu.

Cembet Stachnik sp.j


ul. Domagały 2
30-741 Kraków
tel/fax (12) 653 27 77

ul. Zawiła 56
30-390 Kraków
tel/fax (12) 262 02 69

ul. Rudolfa Diesla 2
32-005 Niepołomice
tel (12) 284 85 55