Laboratorium

3_labolatorium

 

  • Wykonywanie bieżących badań właściwości wykonywanych mieszanek betonowych oraz pobieranie próbek kontrolnych betonu do badań cech betonu stwardniałego.
  • Badania właściwości betonu stwardniałego (wytrzymałości, nasiąkliwości, mrozoodporności), także przeprowadzanie nieniszczących badań wytrzymałości betonu już wbudowanego w konstrukcji, za pomocą:

img_0023


<- sklerometru (młotka) Schmidta.


 

 

  • Badania fluktuacji jakościowych składników mieszanek betonowych w szczególności:


 

- cementu;

img_0014

img_0021

 

 

<-Oznaczanie czasu wiązania metodą Vicata wg normy PN-88/B-04300.

Oznaczanie zmiany objętości   metodą Le Chateliera wg normy PN-88/B-04300.->

 

 

 

img_0004_13male

img_0005

 

 

<-Oznaczanie powierzchni właściwej metodą Blaine`a wg normy PN-88/B-04300.

Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie beleczek z zaprawy normowej wg normy PN-88/B-04300.->

 

 

 

 


- kruszywa;

img_0036

 

img_0033

 


<-Oznaczanie gęstości objętościowej w cylindrze pomiarowym wg normy PN-76/B-06714/06.

Oznaczanie gęstości nasypowej wg normy PN-77/B-06714/07.->

 

 

 

 

img_0016

 

 

 

<-Oznaczanie składu ziarnowego wg normy PN-91/B-06714/15.

 

 

 

 


 

Cembet Stachnik sp.j


ul. Domagały 2
30-741 Kraków
tel/fax (12) 653 27 77

ul. Zawiła 56
30-390 Kraków
tel/fax (12) 262 02 69

ul. Rudolfa Diesla 2
32-005 Niepołomice
tel (12) 284 85 55