Produkty

Przemysł materiałów budowlanych to branża rozwijająca się w bardzo szybkim tempie. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów dysponujemy pełną gamą produktów obecnie dostępnych na rynku usług budowlanych. W swojej ofercie posiadamy:

 • Betony podkładowe
  • Betony klas C8/10 i C12/15 wykorzystywane w celu utworzenia powierzchni roboczej do wykonania dalszych prac.
 • Betony konstrukcyjne
  • Betony z pełnego zakresu klas wytrzymałościowych objętych normą wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym (domy jednorodzinne,  inwestycje deweloperskie) oraz biurowym.
 • Betony posadzkowe
  • Betony klas C20/25, C25/30 oraz C30/37 wykorzystywane w celu utworzenia posadzki w budownictwie przemysłowym lub mieszkaniowym. Dla potrzeb klienta w zależności od specyfikacji dysponujemy stalowym zbrojeniem rozproszonym oraz włóknami polipropylenowymi.
 • Betony drogowo-mostowe
  • Betony wykorzystywane w budownictwie drogowym o wysokich klasach wytrzymałości na ściskanie. Tworzone w oparciu o kruszywo granitowe lub bazaltowe. W zależności od specyfikacji tworzymy betony mrozoodporne, odporne na agresję chemiczną, spełniające restrykcyjne wymagania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.
 • Betony kontraktorowe
  • Betony wykorzystywane w budownictwie pali i ścian szczelinowych, betony samozagęszczalne, ekspansywne.
 • Betony wolnowiążące
  • Betony, wykorzystywane w konstrukcjach masywnych
 • Podsypki i stabilizacje
  • Mieszanki betonowe wykorzystywane jako podbudowy infrastruktury komunikacyjnej (nawierzchni drogowych i parkingów)