LABORATORIUM

Posiadamy własne laboratorium, którego siedziba mieści się na terenie zakładu przy ulicy Obrońców Modlina. Dział techniczny zajmuje się bieżącą kontrolą  jakości produkcji, a także wdrażaniem nowych receptur w zależności od specyfikacji projektów. Posiadamy aparaturę laboratoryjną pozwalającą na  przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Nasi technolodzy służą radą i doradztwem technicznym przed i w trakcie trwania budowy.

Wykaz badań wykonywanych przez laboratorium CEMBET Stachnik

Badanie mieszanki betonowej:

  • Badanie konsystencji metodą opadu stożka
  • Badanie gęstości
  • Badanie zawartości powietrza

Badanie betonu:

  • Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych
  • Badanie wytrzymałości na ściskanie zapraw normowych
  • Badanie twardości betonu
  • Badanie wodoszczelności
  • Badanie mrozoodporności
  • Badanie gęstości
  • Badanie nasiąkliwości