Transport

Nasz transport opiera się głównie na własnej flocie samochodów. W jej skład wchodzą:

  • ponad 50 betonowozów o pojemnościach od 7-12 m3
  • 20 zestawów do transportu kruszyw
  • 10 cementowozów do transportu cementów i popiołów lotnych

Na potrzeby betonowań elementów masywnych o dużych objętościach posiłkujemy się taborem firm zewnętrznych tak aby zachować ciągłość betonowania, a co za tym idzie jakość świadczonych przez nas usług.